Kupovina na rate

Na više od 5.000 prodajnih mesta u Srbiji i Crnoj Gori omogućena je kupovina na rate Diners Club karticom. Sva takva mesta vidno su označena posebnom nalepnicom. Korišćenje Diners Club kartice za kupovinu na rate je veoma jednostavno. Potpisujete samo jedan slip na kome moraju biti navedeni ukupan iznos i broj rata. Na prvom sledećem računu ćete biti zaduženi za iznos pojedinačne rate (potpisani iznos podeljen brojem rata) kao i za odgovarajuću naknadu za rate (1,5% na potpisani iznos). Narednog meseca slede druga rata i naknada i tako do poslednje rate.Zbir svih neplaćenih rata ne sme biti veći od Vašeg limita.

Da biste Diners Club karticom kupovali na rate morate da vodite računa o tome da redovno izmirujete sve dospele račune. Ukoliko ne regulišete svoj račun u celosti do štampe novog računa sve preostale (neplaćene) rate će biti iskazane zbirno na prvom sledećem računu.

Savetujemo Vas da se pre plaćanja informišete na samom prodajnom mestu o uslovima plaćanja na rate, jer je kod pojedinih partnera plaćanje na rate uslovljeno određenim iznosom, ne može da se kombinuje sa popustima i sl.


Copyright ©Diners Club International Belgrade, 2015