Diners Club Poslovna kartica

Diners Club poslovna kartica je međunarodno validna i predstavlja sredstvo plaćanja koje olakšava regulisanje poslovnih troškova, štedi vreme i povećava efikasnost i sigurnost poslovanja savremenog poslovnog čoveka. Karticu možete da koristite na preko 10.000 prodajnih mesta u zemlji i na više od 20miliona prodajnih mesta u svetu.

Neka Diners Club kartica garantuje Vašu sigurnost i simbolizuje Vašu uspešnost. Neka postane Vaš partner u poslu.

POGODNOSTI

 • jednostavnije plaćanje, ušteda vremena, veća efikasnost i sigurnost poslovanja. Plaćanje roba i usluga bez provizije na preko 10.000 prodajnih mesta i na rate na preko 5.000 prodajnih mesta u zemlji. Izmirivanje računa jednom mesečno, uz priloženu specifikaciju troškova za svakog pojedinačnog korisnika kartice.

 • jedistven partner na službenim putovanjima. Poslovna kartica nudi mogućnost rezervacije hotela i rent-a-cara, korišćenje preko 500 VIP aerodromskih loža širom sveta, jednostavno podizanje gotovine. Devizni troškovi sa putovanja obračunavaju se u dinarima.

 • bogati nagradni program koji omogućava da nagradne bodove zamenite za godišnju članarinu, raznovrsne poklone, poklon vaučere ili turističke aranžmane.

 • posebne pogodnosti korisnicima poslovnih kartica koji su prodajna mesta Diners Cluba.

 • za korišćenje poslovnih kartica možete ovlastiti Vaše zaposlene.

 • KAKO DO KARTICE?

  Prvi korak do poslovne kartice Diners Cluba je popunjen Zahtev, koji možete preuzeti ovde . Ukoliko niste u mogućnosti da odštampate Zahtev, pošaljite nam Vašu adresu i biće Vam dostavljena na naznačenu adresu.

  Uz popunjen i overen Zahtev potrebno je priložiti:

 • Kopiju izvoda iz APR-a ne starijeg od 3 meseca ili rešenja nadležnog organa

 • Kopiju OP obrasca

 • Kopiju DEPO kartona sa overom banke ne starijom od 5 dana

 • Potvrdu poslovne banke o prometu na računu za poslednja 3 meseca

 • Kopiju bilansa stanja i uspeha i bruto bilans

 • Kopiju lične karte za svakog korisnika

 • Izvještaj iz kreditnog biroa

 • Popunjen obrazac Podaci o osnivaču • Pristupnicu i prateća dokumenta možete skenirati i poslati na info@diners.me , možete ih poslati poštom ili doneti lično u prostorije Diners Cluba. Obavezno pročitajte Opšte uslove okvirnog ugovora o izdavanju i korišćenju Diners Club kartice.

  Za troškove učlanjenja i korišćenja poslovne kartice pogledajte Naknade .

  Copyright ©Diners Club International Belgrade, 2015