Diners Card Alert

Usluga Diners Card Alert (DCA) je sistem za kontrolu transakcija nastalih upotrebom Diners Club kartice.

DCA je pre svega zaštita – ako dobijete poruku o transakciji, a karticu ne koristite, očigledno je da je u pitanju neka zloupotreba. Reagujte, ODMAH – pozovite dežurnu službu za sprečavanje zloupotreba +381 11 344-0372 .

Cena svake poruke je 0,04 EUR sa PDV-om, a za korišćenje usluge bićete zaduženi kroz Izvještaj o zaduženju.

Usluga omogućava slanje kontrolnih poruka na još jedan broj telefona.

 

AKTIVIRAJTE USLUGU
Copyright ©Diners Club International Belgrade, 2015